Om os

Værdier, metoder og info.

Hos Tilbud til voksne med Udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, - også dem der har særlige udfordringer og behov. 

Alle kan og vil noget

  • Vi er ambitiøse sammen med dig. - Din motivation er vigtig, og vi hjælper og inspirerer dig til at forfølge dine drømme
  • Sammen med dig sætter vi konkrete mål for de forandringer, du går efter. - Du tager små skridt ad gangen og vi følger løbende op på, om vi er på rette spor
  • Alle har ret til at være del af et fællesskab. - Sammen med dig bygger vi bro til personer, foreninger og tilbud, der er vigtige for dig.

Hvis du er voksen med udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for vores indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

Hos Tilbud til voksne med udviklingshæmning har vi tilbud om STRAX-hjælp fra STRAX-huset, og vi arbejder blandt andet med metoderne KRAP og Åben dialog.  Vi arbejder ud fra en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer.  Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Arbejdsmarkedscentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. Dette arbejde uddybes i en plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Læs mere om Planen

Tilbud til voksne med udviklingshæmning består af:

5 bomiljøer

Læs mere om bomiljøerne her

Fristedet

Læs mere om Fristedet her

Støttecentret

Læs mere om Støttecentret her

Mere om os

Luk alle
Udfold alle
Alle kan og vil noget